Taalontwikkeling op de Don Bosco in Dordrecht

Kunst & Cultuureducatie wordt niet altijd enkel ingezet als doel maar vaak ook als middel. Een voorbeeld hiervan is een project op basisschool Don Bosco in Dordrecht. Hier wordt Kunst & Cultuureducatie gebruikt ter bevordering van taalontwikkeling.

Schakelklassen
De Don Bosco heeft een schakelklas bestaande uit tien leerlingen met een taalachterstand. Deze leerlingen zijn geselecteerd uit de twee bestaande groepen 1-2. Op de woensdagmiddag wordt sinds het schooljaar 2018-2019 theater, muziek en dans ingezet om de taalontwikkeling bij deze schakelklas te stimuleren. Drie keer per week is er tijd ingeroosterd waarbij er extra aandacht is voor taal. De leerlingen worden begeleid door een leerkracht van groep 1-2.

Kunst- taallessen
Deze extra taallessen volgen de thema’s van de reguliere lessen en methodes in de groepen. Hierbij gaat het om de methodieken ‘Piramide’ en ‘Taalplezier’ voor kleuters. Op de dinsdag wordt er een uur onder schooltijd besteed aan ‘School tv’ plus de verwerking hiervan. Op woensdag wordt naschools taal en kunsteducatie met elkaar verbonden. Op donderdag wordt er weer onder schooltijd in samenwerking met de bibliotheek middels literatuur gewerkt aan taal.

Voor de schakelklas wordt op woensdagmiddag naschools kunsteducatie ingezet om de taalontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de disciplines theater, muziek en dans. Elk thema duurt ongeveer 6 weken daarbij komt elke discipline één keer aan bod. De themawoorden worden per blok door de leerkracht aangeleverd, waarna de vakdocenten in onderling overleg bepalen hoe zij de diverse woorden in de lessen verwerken.

De opbouw is zo dat de eerste discipline een aantal woorden introduceert bij de leerlingen. Daarna bouwt elke volgende discipline voort op de woorden die de voorgaande heeft aangeboden en voegt hier nieuwe woorden uit het thema aan toe. Hierbij wordt er mede gewerkt met de ‘Viertakt van Verhallen’. Door middel van Theater, Muziek en Dans worden alle zintuigen ingezet bij het leren van nieuwe woorden. Er wordt aanspraak gemaakt op de creativiteit, expressie en verbeelding van de leerlingen en zo beklijven de nieuwe woorden, samen met de reguliere lessen veel beter.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur
Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur heeft de school geholpen met het ontwikkelen van dit project. Samen met de wensen van de school, de expertise van onze vakdocenten en de kennis van onze medewerkers is dit mooie project tot stand gekomen.