cmk

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een samenwerkingsproject tussen het Ministerie van OCW, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het… 

Weer een succesvolle training ‘Hoe leer je woorden?’!

Het thema taalachterstand is actueel en wij investeren graag in enthousiaste vakdocenten. Daarom organiseerde het SOC op maandag 24 januari…