Teamtraining Creatief Proces IKC de Horizon

Afgelopen februari hebben leerkrachten van IKC de Horizon uit Dordrecht de kennis over ‘het creatieve proces’ opgefrist. Het team ging zelf aan de slag met het creatieve proces door een driedimensionaal beeld te maken met een gedicht als inspiratiebron. Zo ervaren ze zelf welke fases de leerlingen doorlopen.

Doel teamtraining
IKC de Horizon werkt volgens een doorgaande leerlijn beeldende vorming. De cultuurcoördinator merkte dat het nodig was, om het procesgerichte werken weer even bij alle leerkrachten onder de aandacht te brengen. Na theorie over het creatieve proces doorliepen de leerkrachten alle fases van het creatieve proces in de praktijk.

De opdracht
De opdracht was om met losse woorden van het bestaande gedicht ‘Zwarte Vissen’ een gedicht te maken. Dit gedicht was de inspiratiebron om een driedimensionaal beeld te maken met klei en restmateriaal. Eerst werden schetsen gemaakt met houtskool en verf. Daarna was het tijd om te experimenteren en uiteindelijk het beeld echt maken.

Reflectie persoonlijke creatieve proces
Tenslotte werden de beelden besproken én vond er een evaluatie en reflectie plaats op het verloop van het persoonlijke creatieve proces. Een fase die voor leerlingen heel waardevol is, maar vaak wordt overgeslagen. Elke leerkracht heeft op eigen manier de opdracht uitgewerkt en hebben zeer verschillende prachtige beelden gemaakt. Op de foto’s enkele voorbeelden.

Cultuur met Kwaliteit (CMK)
Deze training vond plaats vanuit CmK. Met CmK werk je als school kosteloos én met professionals aan één of meerdere doelstellingen:

  • Het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen cultuureducatie
  • Het vergroten en delen van kennis van leerkrachten en vakspecialisten
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen (lokale) culturele organisaties en het (speciaal) primair onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doel om cultuureducatie te verankeren in het (speciaal) primair onderwijs.