Teamtraining Knotwilg Papendrecht Creatief Proces

OBS De Knotwilg start komend schooljaar met kunstcarrousels op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende vorming. Het stimuleren van creatief denken bij leerlingen is één van de doelstellingen van de kunstcarrousels. Het team had de behoefte om daarin bijgeschoold te worden.
Na een stukje theorie over wat creativiteit en het creatieve proces is, ging de leerkrachten zelf aan het werk om alle fases van het creatieve proces (oriëntatie – onderzoek – uitvoering – evaluatie/reflectie) zelf eens te doorlopen. Met klei en kosteloze materialen mochten zij een nog niet ontdekt dier uit de jungle boetseren. Ook leerkrachten lopen dan tegen vergelijkbare vragen en problemen aan als leerlingen. Dit praktische onderdeel van de training gaf hen inzicht in hoe zij zelf in de kunstcarrousels met het creatieve proces aan de slag zouden kunnen gaan.
Als laatste kwam de procesgerichte didactiek nog aan de orde. Een begeleiding die past bij het werken volgens het creatieve proces.
Tijdens de evaluatie gaf het team aan dat zij het een leerzame en praktische morgen vonden en de leerkrachten willen graag volgens het creatieve proces met de kunstcarrousels aan de slag!