Terugblik Online Oplaadpunt ICC

Inspiratie opdoen achter een scherm, terwijl je al de hele dag leerlingen online les geeft. Is daar wel behoefte aan binnen het primair onderwijs? Gelukkig wel! De ICC-ers -dit zijn de interne cultuur coördinatoren in het primair onderwijs die cultuureducatie op hun school vorm geven- schreven zich in voor het Online Oplaadpunt ICC en 3 maart zaten we met 25 mensen online. De deelnemers hadden thuis een pakketje gekregen met materiaal voor de workshops, maar ook thee en koek: online, maar toch fijn met dezelfde thee.

We startten met een interactieve presentatie ‘Cultuureducatie in het primair onderwijs, hoe doen we het nu?’ Nog voor de zomer in 2020 vond de evaluatie van het Cultuurmenu plaats. De resultaten vertellen ons meer over de stand van zaken van cultuureducatie in het primair onderwijs. Herkenbare casussen waren de aanleiding om ervaringen en kennis te delen. Bij de twee workshops gingen de deelnemers actief aan de slag met twee actuele speerpunten voor cultuureducatie: Kunst & Technologie (K&T) en Burgerschap & Cultuureducatie. Het waren praktische workshop met tools voor in je eigen lessen

Reacties deelnemers:

  • ‘Prima geregeld. Heb inspiratie ontvangen maar handvatten hoe dit vorm te geven in de dagelijkse praktijk vergt nog wat oefening 😊.’
  • ‘Leuke inhoud van de doos voor de sessie kunst en technologie. Alles op tijd en leuk! Inspiratie opgedaan (maar tijd was iets te kort).’
  • ‘Het was fijn om elkaar ondanks de coronamaatregelen toch te ontmoeten en juist nu aan de slag te gaan met cultuureducatie op school.’