Terugblik symposium waardevolle verbindingen voor ouderen

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC)
wil partijen bewust maken van de meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal maatschappelijk domein. Daarom organiseerde het SOC op woensdag 11 juli het eerste mini-symposium  ‘Waardevolle verbindingen voor ouderen, cultuur en sociaal domein’ in het Energiehuis, Dordrecht. Het symposium werd bezocht door ruim 50 personen vanuit gemeenten, culturele organisaties, culturele ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het onderwerp wat hen allemaal bindt zijn ouderen. Een mooie middag van bijzondere ontmoetingen.

‘Er is steeds meer bewijs dat kunst een bijdrage kan leveren aan gezond en gelukkig oud worden. Onderzoek laat onder andere positieve effecten zien op het cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en de fysieke gezondheid van ouderen. Kunst en cultuur vergroten het welzijn en de kwaliteit van leven. Denk aan een dans­project in de wijk waar eenzame mensen elkaar kunnen ontmoeten of een rondleiding in een museum voor mensen met dementie.’ Movisie, 25 januari 2018

GGD, Dordrechts Museum en ToBe cultuurcentrum in gesprek
Tijdens deze middag zijn er concrete en inspirerende voorbeelden gegeven over wat kunst&cultuur betekent voor ouderen en werd er kennis gedeeld over het aanvragen van subsidie voor deze doelgroep. Ook vertelde Judith Kolk van GGD Zuid-Holland-Zuid over de meerwaarde om het cultuur en sociaal domein te verbinden.

De dansgroep ‘Time to Dance’ van SKVR uit Rotterdam trad op onder leiding van Regina Magnus. De choreografie is ontstaan vanuit de fysieke mogelijkheden van de 10 dansers met een gemiddelde leeftijd van 83 én de gesprekken tussen de choreograaf en dansers.

Aan het woord kwam Piet Rogie. Hij is zowel danser/choreograaf als beeldend kunstenaar. Sinds 1,5 jaar danst Piet een bijzondere choreografie ‘Panorama’, samen met zijn vrouw Kristin. Hij heeft in dit proces heel direct ondervonden wat het is om als oudere danser weer op het toneel te staan. Hij maakte het artistieke proces mee als danser in plaats van choreograaf en voelde wat dat met hem deed als persoon.
Larissa Sjoerds van het Dordrechts Museum sprak over ‘Kunst maakt de mens’ een educatief project speciaal voor ouderen. Ten slotte werd de kaart Cultuurparticipatie voor ouderen in Dordrecht gepresenteerd.

Kaart Cultuurparticipatie voor ouderen in Dordrecht
Deze kaart is een initiatief van het Servicebureau Onderwijs&Cultuur naar aanleiding van de vraag van de gemeente Dordrecht. Op deze kaart komt het totale aanbod van culturele organisaties en ondernemers voor ouderen. Dus een overzicht wat er te doen is aan activiteiten zowel actief als passief per wijk voor ouderen in het algemeen in Dordrecht. De kaart is gelanceerd met 11 culturele organisaties/ondernemers met de ambitie om dit aantal te vergroten. > Klik HIER om de kaart van cultuurparticipatie voor ouderen in Dordrecht te openen.

Interessante links voor subsidieaanvragen doelgroep ouderen:

 1. Fondsen voor ouderen
  www.fondsenvoorouderen.nl
 2. http://www.fondsenvoorouderen.nl/Quickscan
  www.fondsenvoorouderen.nl/quickscan
 3. Programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van Fonds voor Cultuurparticipatie
  www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/age-friendly-cultural-cities
 4. Filmpje Samen met je gemeente ouderen en cultuurparticipatie op de kaart zetten? Dan is de subsidieregeling Age Friendly Cultural Cities misschien wat voor jou!
  youtube.com/watch?time_continue=2&v=cOCf1b0YjUA
 5. Platform Jij maakt het mee.
  www.jijmaakthetmee.nl
 6. Cultureel avonturiers
  www.cultureel-avonturiers.nl/sponsoring-cultuur/
 7. Age Friendly Financiering
  www.cultuur-ondernemen.nl/publicatie-age-friendly-financieren
 8. Movisie: Wat werkt bij culturele interventies
  Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventies [MOV-13684226-1.0]