Theater als middel in het vmbo en vso

Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur heeft drie verschillende lessenseries voor het voorgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ontwikkeld met theater als middel om te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Theater heeft de eigenschap om al spelend te helpen met het ontwikkelen van vaardigheden. In deze lessenseries wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden, taal- en beroepsvaardigheden.

Theaterlessen & sociale vaardigheden
Theaterlessen houden je als geen ander een spiegel voor, laat je reflecteren en vertelt je iets over de wereld om je heen. Al samen spelend krijgen de leerlingen meer inzicht in hun sociale vaardigheden en ontwikkelpunten. Theater werkt verbindend en kan worden ingezet voor het verbeteren van de groepsvorming. In de lessen wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, groepsdynamiek, elkaar respecteren en samenwerken, empathie, omgaan met emoties, interactie tussen leerling-leraar en leerling-leerling.

Theaterlessen & taalvaardigheden
Tijdens een theaterles vindt er enorm veel communicatie plaats. De leerlingen gebruiken taal in de spelsituaties, overleggen voortdurend tijdens de samenwerkings-momenten en geven feedback aan elkaar. Theater bevordert de communicatie van leerlingen, het vergroot de woordenschat en het geeft vrijheid om creatief met taal bezig te zijn. Een tekst beleven en spelen doet veel meer met de tekst en het begrijpen van de woorden, dan deze alleen lezen of horen. In de lessen wordt gewerkt aan (non)verbale communicatie, woordenschat, vrijheid/plezier in taalgebruik.

Theaterlessen & beroepsvaardigheden
Theater kan worden gebruikt om praktijkvoorbeelden in een veilige omgeving te oefenen. De theaterdocent zet zichzelf in als acteur of de leerlingen spelen praktijkvoorbeelden. In de lessen wordt gewerkt aan jezelf professioneel presenteren, omgaan met klanten, telefoneren, solliciteren, elkaar respecteren en samenwerken, empathie en interactie tussen leerling-klant.