Themba Schmitz

Functie
Coördinator Cultuureducatie

Werkgebied(en)
Voortgezet en beroepsonderwijs, Taal en Cultuureducatie

E-mail:
Themba@onderwijs-cultuur.nl

Persoonlijke achtergrond
In Utrecht heb ik de opleiding tot theaterdocent gedaan en me gespecialiseerd in de inzet van theater als middel voor het onderwijs. Ik heb destijds mijn studie gekozen vanwege zijn multidisciplinaire karakter, zo kon ik me naast theater ook richten op kunstdisciplines als muziek, beeldend en dans waar ik een groot liefhebber van ben.

Eenmaal afgestudeerd heb ik me gericht op het zo laagdrempelig mogelijk aanbieden van kunsteducatie. Dit omdat ik geloof dat het aanbieden van kunstvakken meer teweeg kan brengen dan enkel het stimuleren van creativiteit. Kunst gaat niet over het geven van de juiste antwoorden maar leert je om iets te creëren of naar iets te kijken en hier een eigen mening over te vormen. Hierin bestaat geen goed of fout. Dit maakt het proces belangrijker dan het resultaat, iets waar veel meer ruimte voor moet komen binnen het onderwijs.

Als coördinator bij het Servicebureau Onderwijs & Cultuur (SOC) richt ik me op het VO. Een doelgroep waar mijn hart sneller van gaat kloppen.  Jongeren staan midden in het proces van de ontdekkingstocht naar hun identiteit.  Kunst kan hierin ondersteunen en dienen als uitlaatklep voor gevoelens en ervaringen.

Naast mijn werk bij het SOC sta ik zelf graag voor de klas als theaterdocent en maak ik theatervoorstelling voor het PO & VO met terugkerende thema’s als; seksuele voorlichting, taboes, pesten en de jaarlijkse Kinderboekenweek!

Binnen het SOC
Samen met mijn collega Helen ben ik het aanspreekpunt voor het Voortgezet Onderwijs in onze regio. We werken vraaggericht en geven dus vorm aan vragen van scholen op het gebied van cultuureducatie. Samen met hen en culturele en maatschappelijke organisaties gaan we aan de slag om een mooi product neer te zetten. We organiseren projecten, leerlijnprogramma’s en evenementen.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur deelt: