Toppie Club: de wijk in!

Toppie Club wil deelname aan sport, cultuur, spel, natuur/gezondheid toegankelijker maken voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Een doel hierbij is kinderen in aanraking laten komen met deze activiteiten voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Hierbij wordt ook een bijdrage geleverd aan de brede taalontwikkeling van het kind. Door de activiteiten van Toppie Club plaats te laten vinden in de wijk wordt de zichtbaarheid vergroot en de drempel om mee te doen verlaagd.

Eind september start Toppie een Pilot op de Noordflank en de Staart. Gedurende 9 weken wordt er in samenwerking met diverse organisaties samengewerkt om een mooi workshop programma op diverse plekken in de wijk uit te zetten. Samen met buurtwerk organisaties Contour de Twern, Staartlicht, Stichting mee en R-Newt, de moskee, actieve vrijwilligers en sleutelfiguren uit de wijk een aanbod gecreert wat aansluit bij kinderen uit de wijk. Alle partners zijn er van overtuigd dat laagdrempelig en vraaggericht aanbod nodig is om Toppie toegankelijk te maken voor die kinderen die niet vanzelfsprekend met de Toppie activiteiten in aanraking komen. Met de Toppie Club streven we gezamenlijk naar ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken.

De Toppie Club sluit voor het slagen van het project aan bij de stedelijke ontwikkelingen van het wijkgericht werken binnen de sport, cultuur en gezondheid.