Training Visievorming op Cultuureducatie

Op 16 maart 2022 kregen 11 studenten van flexibele deeltijd opleiding van de Pabo Inholland, vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit, de training Visievorming op Cultuureducatie. Dit was gelijk de start van de nieuw vormgegeven vakmodule Kunstklapper, waar studenten in zeven weken tijd werken aan hun visie op cultuureducatie, hun vaardigheden op dat gebied en het vormgeven van een kunsteducatieve les. Deze les gaan zij ook in de praktijk brengen bij de Kindercampus Mozaïek in Dordrecht.

Eigen mening 
Bij de training ging het vooral om bewustwording van de eigen mening over cultuureducatie en de waarde die je als individu hieraan toekent. Met vragen als Wat is cultuur? Wat is Cultuureducatie en wat maakt Cultuureducatie tot cultuureducatie? werd er gewerkt aan inzicht in het vakgebied.
Maar ook de vraag hoe wil je dat cultuureducatie wordt vormgegeven op school en wat onthoud je de leerling als zij niet in aanraking komen met cultuureducatie hebben bijgedragen aan het bewust keuzes maken binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om kunst en cultuur én eigen vaardigheden. In diverse werkvormen kregen de studenten steeds meer bouwstenen om te komen tot een conceptvisie op cultuureducatie. Zij gaan dit de komende zes weken zelfstandig verder uitwerken.

Het doel van de vernieuwde Kunstklapper is de duurzame inzet van de vakmodule die aansluit bij de praktijk en de leerbehoeften en leercontext van de studenten. Daarmee wordt de samenwerking met het werkveld in de driehoek duurzaam verstevigd.