Update uit het speciaal onderwijs

De laatste tijd zijn er flink wat waardevolle projecten binnen het speciaal onderwijs tot stand gekomen. Helaas heeft het Coronavirus, zoals bij veel projecten, de planning flink opgeschud. Graag nemen we jou mee in de waardevolle projecten van de afgelopen tijd.

School KIEM

De school KIEM heeft elk jaar een schoolbreed project waarbij de bovenbouw naar musea gaan en de onderbouw een kunstenaar in huis halen. Dit keer hebben ze het samen met het Servicebureau Onderwijs & Cultuur het groots en bijzonder aangepakt om te laten zien wat voor een positief effect ‘het ervaren van kunst’ kan hebben. Daarom heeft er een onder schools kunstproject plaatsgevonden met twee Rotterdamse kunstenaars: Katrijn Verstegen en Toine Klaassen voor de kinderen uit de onderbouw.

Toine Klaassen is een performance kunstenaar en kwam op bezoek als ‘The Dutch Bushman’ waar hij de kinderen meenam in zijn wereld, zonder te spreken. Door middel van het uitvoeren van beeldende opdrachten, die hij ‘rituelen’ noemde, kwamen de leerlingen in de ‘Dutch Bushman clan’. Zo maakten ze staffen van takken en veren of staken ze paardebloempluimen met lucifers aan. Het ontdekken en experimenteren zonder het gebruik van taal stond hierbij centraal.

Katrijn Verstegen is een kunstenaar die gebruik maakt van mixed media. Zij ging met de kinderen fantasieplanten maken van allerlei vreemde en kleurrijke materialen. Voor elk kind was er een taak bedacht, om zo samen een heel vreemde, hangende fantasieplant te maken.De leerlingen hebben allemaal een aantal lessen gehad, maar het project is helaas niet afgerond vanwege corona.

Het Kompas

De school het Kompas is afgelopen schooljaar druk bezig geweest om met een CMK-traject een doorgaande leerlijn Kunst & Design op te zetten. Ook het team leerkrachten werd hierbij betrokken in een groot project van twee weken. De gehele school zou tijdens deze twee weken in maart aan de slag gaan met het thema: ‘het verbinden van materialen’.

De resultaten en registratie van de kunstwerken die er zouden worden gemaakt zouden geëxposeerd worden tijdens de open dag. Helaas is de projectweek zelf niet doorgegaan maar in de voorbereidingen is het projectteam al volop bezig geweest met dit thema. Samen met het Servicebureau Onderwijs & Cultuur hebben zij deze beeldende leerlijn weten vorm te geven. Het creatief proces en met name de onderzoeksfase stond hierbij centraal. Tijdens het project zou het er vooral om gaan om samen met het team de beeldende leerlijn te kunnen dragen en om samen met de leerlingen het creatief proces eigen te maken.

Hans Petri

Op de Hans Petri school in Dordrecht is er rond april gestart met theaterlessen ter bevordering van de sociaal en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Na de meivakantie werden deze theaterlessen online aangeboden. De lessen waren al gestart op de school met succes daarom is er besloten een pilot te starten voor online lessen.

Vijf groepen uit het tweede en derde jaar van het praktijkonderwijs zijn vanaf de voorjaarsvakantie aan de slag gegaan met theaterdocente Rosa Mens. Het zijn korte instructie filmpjes die wekelijks zullen aanhouden vanaf na de meivakantie. De eerste les gaat over het maken van een monoloog over een zelfbedachte personage die omdat met de corona-crisis. Rosa doet zelf een monoloog als Bep Bakgraag van 55 jaar die nu alleen maar wilt bakken, maar nog maar voor een week voorraad heeft in huis. Tijdens deze lessen worden de leerlingen uitgenodigd mee te doen en zelf kleine stukjes te bedenken.