Vakdocent

Het hele jaar een vakdocent muziek, theater, beeldend of dans bij jou op school

Doelgroep
Leerlingen van het primair onderwijs

Doel
Het bieden van een leerlijn cultuureducatie door de inzet van een vakdocent op school.

Intro
Cultuureducatie is een verplicht onderdeel in het primair onderwijs. Scholen mogen zelf de doelen vaststellen en hier vorm en inhoud aan geven. In plaats van korte, eenmalige projecten ontwikkelen scholen steeds meer een eigen leerlijn cultuureducatie. Deze kunnen leerkrachten zelf uitvoeren, maar je kunt ook kiezen voor een vakdocent in jouw team.

Omschrijving
Wil je er zeker van zijn dat de leerlijn theater, dans, muziek of beeldend structureel en kwalitatief goed wordt uitgevoerd? Ontbreekt het jullie aan kennis en expertise? Het is mogelijk om een vakdocent in te huren via het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) voor een langere periode (kwartaal, half jaar of jaar). Het SOC adviseert graag over de mogelijkheden.

Uitvoerende organisatie
Servicebureau Onderwijs&Cultuur