Vernieuwd Cultuurmenu.nu gaat 1 februari online!

Op donderdag 1 februari wordt de nieuwe website Cultuurmenu.nu gelanceerd. Cultuurmenu.nu is dé plek waar het cultureel aanbod van regio Dordrecht online samenkomt en is er voor alle basisscholen én het speciaal onderwijs in Dordrecht. Het Cultuurmenu zet in op leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van het cultureel (zelf)bewustzijn en de 21e eeuwse vaardigheden.Dit vernieuwde Cultuurmenu is tot stand gekomen door het Servicebureau Onderwijs&Cultuur in samenwerking met Dordtse basisscholen en culturele organisaties in opdracht van de gemeente Dordrecht.

Cultuurmenu.nu
Het Cultuurmenu bestaat uit een gratis deel waarbij de leerlingen OP BEZOEK gaan bij de culturele organisaties of OP SCHOOL een actieve workshop krijgen die aansluit  bij het thema in de klas. Daarnaast biedt het Cultuurmenu nog DE VERLEIDING: dit is een onbeperkte keuze van betaalde culturele activiteiten.

Samenwerkende partners
Het vernieuwde cultuurmenu is gerealiseerd in samenwerking met de Gemeente Dordrecht, basisscholen van de schoolbesturen H30, Skoba en OPOD en de culturele organisaties Dordrechts Museum, Het Hof van Nederland, Huis van Gijn, Nationaal Onderwijsmuseum, Schouwburg Kunstmin en Popcentrale en ToBe cultuurcentrum in het Energiehuis.

Cultuureducatie is in beweging. De aandacht en stimulans vanuit de overheid met landelijke subsidies voor het structureel inbedden van cultuureducatie in het basisonderwijs zorgt voor meer bewustwording bij gemeentes en scholen van het belang van kwalitatief goede cultuureducatie

Gemeente Dordrecht
De Gemeente Dordrecht hecht veel belang aan kwalitatief goede cultuureducatie in het basisonderwijs. De gemeente wil ruimte bieden aan de ontwikkeling van een brede culturele basis voor de groep 4-12 jaar en gelijke kansen bieden voor alle leerlingen in het basisonderwijs om deze brede basis te kunnen ontwikkelen. Dit door kennismaking met diversiteit van de culturele omgeving en door de mogelijkheid te bieden om tot verdieping van kunst en cultuur te komen.

Basisscholen en culturele organisaties
Scholen vinden het belangrijk dat leerlingen kennismaken met hun directe culturele omgeving en wil keuze hebben voor verdieping en maatwerk in het aanbod. De culturele organisaties willen graag duurzame samenwerkingen met het basisonderwijs. Om de wensen van deze partners beter te laten aansluiten is het huidige Kunstmenu verbeterd dat heeft geleid tot een nieuwe website met een nieuwe naam Cultuurmenu.nu.

Arriva Nederland
Een van de wensen van de basisscholen was dat het vervoer van de leerlingen naar de culturele organisaties bij het Cultuurmenu inbegrepen was. Het vernieuwde Cultuurmenu beschikt over een gratis openbaar busvervoerregeling met Arriva Nederland voor alle groepen.