Vier programma’s taal/rekenen en cultuureducatie van start!

Er is een landelijke subsidie voor het inhalen van achterstanden die opgelopen zijn tijdens de coronatijd. Deze subsidie voor het schooljaar 2020 – 2021 is aangevraagd door vier basisscholen en wordt ingezet om taal- en rekenachterstanden door middel van cultuureducatie in te lopen. Na toekenning gaan er dit najaar vier programma’s taal/rekenen en cultuureducatie van start in de naschoolse tijd!

In Papendrecht gaat een samengestelde groep leerlingen uit groep 4/5/6 van OBS de Wielen aan de slag met taal, muziek en rekenen. 15 leerlingen uit de samengestelde groep 3/4/5 van OBS ’t Kofschip gaat rekenen en dansen. De schakelklas groep 2 van OBS Anne Frank combineert taal met dans, muziek en theater. Dit laatste geldt ook voor een aantal leerlingen uit groep 3 van IKC de Wereldwijzer uit Dordrecht.

Taal, rekenen en cultuureducatie
Binnen Cultuur met Kwaliteit (CmK) is er ruimte voor de ontwikkeling van een leerlijn taal/ rekenen en cultuureducatie. Door middel van theater, muziek en dans worden alle zintuigen ingezet bij het leren van woorden en getallen. Er wordt aanspraak gemaakt op de creativiteit, expressie en verbeelding van de leerlingen en zo beklijven de nieuwe woorden en getallen, samen met de reguliere lessen veel beter. Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doel om cultuureducatie te verankeren in het (speciaal) primair onderwijs. Wij voeren CmK uit in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Ridderkerk.