Wat kunst kan doen

Cultuureducatie met vluchtelingenkinderen in schakelklassen of AZC

Doelgroep
Leerlingen in schakelkassen van het primair onderwijs of kinderen in een AZC

Doel
Cultuureducatie gebruiken om contact te leggen tussen vluchtelingenkinderen en een moment van ontspanning te bieden

Intro
Vluchtelingenkinderen hebben veel meegemaakt. Middels cultuureducatie nemen vakdocenten de leerlingen in schakelklassen of in het AZC even mee naar een andere, zorgeloze wereld.

Omschrijving
Uit ervaring blijkt dat basisscholen met schakelklassen behoefte hebben aan ondersteuning. Praktisch in de zin van een tolk, extra menskracht of financiële middelen, maar ook ondersteuning in het lesprogramma voor deze leerlingen. Met cultuureducatie ontstaan er momenten van ontspanning en plezier en maken de leerlingen kennis met hun (verborgen) kwaliteiten. Leerlingen (en leerkrachten) tonen zichzelf op een andere manier aan elkaar. Het SOC adviseert graag over de mogelijkheden.

Uitvoerende organisatie
Servicebureau Onderwijs&Cultuur