Weer een succesvolle training ‘Hoe leer je woorden?’!

Het thema taalachterstand is actueel en wij investeren graag in enthousiaste vakdocenten. Daarom organiseerde het SOC op maandag 24 januari de training Woordenschat & Cultuureducatie ‘Hoe leer je woorden?’ aan vakdocenten binnen alle disciplines.

Deze vakdocenten werken reeds of gaan werken op de zestien basisscholen binnen het project Woordenschat en Cultuureducatie of het Dordts Leerprogramma. Hierbij wordt een kunstdiscipline gekoppeld aan taalontwikkeling, waarbij de themawoorden die binnen schools actueel zijn worden gebruikt. Zo wordt een goede kunstles ook een goede woordenschat les!

De training bestond onder leiding van Charlotte Willems, woordenschatexpert Internationale Schakelklas bij het Dalton Lyceum, uit twee delen. In het eerste deel werd de hoofdvraag ‘hoe leer je woorden’ onder de loep genomen. In het tweede deel lag de focus op de praktijk: ‘Hoe zet je het in’.

Aanleiding training

Momenteel is er een groeiende vraag vanuit Onderwijs (NPO gelden en Dordtse Onderwijsvisie/ Dordts Leerprogramma) naar vakdocenten die cultuureducatie koppelen aan taalontwikkeling. Dit naar aanleiding van de landelijke onderzoeken naar ontwikkeling van achterstanden en kans gelijkheid.