Wijkfeesten

Leer je buren kennen

Doelgroep
Kinderen en ouders in de wijk

Doel
Sociale cohesie bevorderen en het stimuleren van eigen initiatief

Intro
Een wijkfeest is bedoeld om de sociale contacten tussen alle bewoners van een wijk te bevorderen. Dit feest wordt georganiseerd door wijkbewoners samen met één of meer wijk gebonden verenigingen. Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC) helpt bij het organiseren van een dergelijk feest.

Omschrijving
De wijk is vaak een omgeving met verschillende culturen. In de huidige samenleving is het van groot belang dat van jongs af aan aandacht wordt besteed aan wederzijds begrip en respect. De school in de wijk kan hierin een grote rol spelen, maar kan niet alles dragen. Een wijkfeest met diverse sport- en culturele activiteiten voor kinderen zorgt er zeker voor dat buren elkaar leren kennen. Het SOC adviseert graag over de mogelijkheden.

Uitvoerende organisatie
Wijkscholen, vrijwilligers, gemeenten, maatschappelijke en culturele organisaties