Word ICC’er bij jou op school

Als Intern Cultuur Coördinator (ICC’er) heb je binnen het schoolteam een aantal bijzondere taken. Je maakt leerlingen, collega’s, directie en ouders op een professionele manier enthousiast voor cultuur op school. Vind jij dat kunst en cultuur ook een impuls kunnen gebruiken op jouw school, maar zou je meer kennis en vaardigheden willen hebben om dit te coördineren? Dan is de ICC-cursus iets voor jou! De cursus start 27 september. Meld je nu aan.
 
Het doel van de ICC-cursus is het ontwikkelen van een cultuurplan voor jouw school. Binnen 7 lessen werken we hier stapsgewijs naartoe. Je doet theoretische kennis en inspiratie op, maar gaat vooral praktisch met allerlei werkvormen aan de slag. Zodoende ontwikkel je een visie op cultuureducatie en schrijf je een cultuurplan. Daarbij overleg je zo veel mogelijk met het schoolteam en de directie, zodat er veel draagvlak voor de plannen ontstaat.
 
Als je de ICC-cursus hebt afgerond, ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat en ben je officieel Intern Cultuur Coördinator (ICC-er). De ICC-cursus is geregistreerd bij het lerarenregister en kan worden opgevoerd als professionaliseringsactiviteit. De cursus is gewaardeerd met 50 registeruren.
 
Voor leerkrachten en educatief medewerkers van het primair onderwijs

Cursusdagen
16.00 – 20.00 uur
  • Donderdag 27 september 2018
  • Dinsdag 30 oktober 2018
  • Donderdag 29 november 2018
  • Dinsdag 8 januari 2019
  • Dinsdag 29 januari 2019
  • Donderdag 21 februari 2019
  • Dinsdag 26 maart 2019
Locatie
Energiehuis, Noordendijk 148 in Dordrecht
 
Aanmelden
Meld je aan via een mail naar info@onderwijs-cultuur.nl.
 
Kosten
Voor de basisscholen in Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam is de ICC-cursus onderdeel van het landelijke subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt de cursus GRATIS aangeboden. De kosten voor de basisscholen buiten deze regio’s bedragen €275,- per cursist.
 
Meer informatie?
Bel met Lilianne Eijkelenkamp 088 888 5309.