Word Intern Cultuur Coördinator! Cursus start 28 september 2021

Als intern cultuurcoördinator (icc’er) heb je binnen het schoolteam een aantal bijzondere taken. Je maakt leerlingen, collega’s, ouders en bestuurder(s) op een professionele manier enthousiast voor cultuureducatie op school. Vind jij dat kunst & cultuur ook een impuls kan gebruiken op jouw school, maar zou je meer kennis en vaardigheden willen hebben om dit te coördineren? Dan is deze cursus geschikt voor jou!

Cultuurplan voor jouw school
Het doel van de cursus is het maken van een Cultuurplan voor je school. Binnen acht lessen werken we hier stapsgewijs naar toe, door naast inhoudelijke informatie vooral veel praktische handvatten te bieden waar je meteen mee verder kunt. Je ontwikkelt een visie op cultuureducatie en schrijft een actie- en beleidsplan. Daarvoor overleg je zoveel mogelijk met het schoolteam en de directie, zodat er voldoende draagvlak voor het Cultuurplan ontstaat. Aan het einde van de cursus ontvang je een certificaat vanuit het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuur en Amateurkunst (LKCA).

Cursusdagen 2021
Afhankelijk van de ontwikkelingen en mogelijkheden rondom corona vinden de lessen online en/of live plaats.
Lesdag: dinsdag van 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR in Dordrecht

  1. Les 1: 28 september 2021
  2. Les 2: 26 oktober 2021
  3. Les 3: 16 november 2021
  4. Les 4: 7 december 2021
  5. Les 5: 11 januari 2022
  6. Les 6: 1 februari 2022
  7. Les 7: 1 maart 2022

Kosten
Voor de basisscholen in Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht en Alblasserdam is de icc-curus onderdeel van het landelijke subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt GRATIS aangeboden. De kosten voor de basisscholen buiten bovenstaande regio’s bedragen € 275,- per cursist.

Aanmelden
Aanmelden of meer weten? Neem contact op met Lilianne Eijkelenkamp. Je kunt je aanmelden tot 14 september 2021. Stuur hiervoor een mail naar lilianne@onderwijs-cultuur.nl of bel naar 088 888 53 09.