Word intern cultuur coördinator! Meld je nu aan

Vind jij dat kunst en cultuur ook een impuls kan gebruiken op jouw basisschool, maar zou je meer kennis en vaardigheden willen hebben om dit te coördineren? Doe dan de ICC cursus. Deze start  donderdag 10 oktober in het Energiehuis, Dordrecht en bestaat uit 8 bijeenkomsten. Inschrijven is mogelijk tot 4 oktober.

Intern cultuur coördinator
Als intern cultuurcoördinator heb je binnen het schoolteam een aantal bijzondere taken. Je maakt leerlingen, collega’s, bestuurders en ouders op een professionele manier enthousiast voor cultuur op school.

Cultuurplan voor jouw school
Het doel van de cursus is het maken van een Cultuurplan voor je school. Binnen 8 lessen werken we hier stapsgewijs naar toe door naast inhoudelijke informatie vooral veel praktische vaardigheden te bieden waar je meteen mee verder kunt. Je ontwikkelt een visie op cultuureducatie en schrijft een actie- en beleidsplan voor je eigen school. Daarbij overleg je zo veel mogelijk met het schoolteam en de directie, zodat er voldoende draagvlak voor de plannen ontstaat.

Praktische informatie

Lesopbouw

  • Les 1-3: Cultuur op school
  • Les 4-6: Van visie naar actie
  • Les 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst
  • Les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten

Cursusdagen 2020 – 2021

De cursus start begin 2021, de exacte data worden in het najaar van 2020 hier op de site bekend gemaakt.

Lestijden & locatie

De lestijden zijn van 16.00 – 20.00 uur. De leslocatie is het Energiehuis, Noordendijk 148 in Dordrecht. Naast deze contacturen moet rekening gehouden worden met studie- en voorbereidingsuren. De totale studielast bedraagt ca 50 uur.

Kosten
De cursus is GRATIS voor de basisscholen in Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Alblasserdam en Sliedrecht als onderdeel van het landelijke subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. De kosten voor de basisscholen buiten bovenstaande gemeenten zijn €275,- per cursist.

Aanmelden
Aanmelden of meer weten? Neem contact op met Lilianne Eijkelenkamp. Je kunt je aanmelden tot vrijdag 4 oktober. Stuur hiervoor een mail naar lilianne@onderwijs-cultuur.nl of bel naar 088 888 53 09.