Workshop op maat

Maak kennis met cultuureducatie

Doelgroep
Leerlingen van het voortgezet onderwijs

Doel
Het kennismaken met cultuureducatie

Intro
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van jonge mensen. Het draagt bij aan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij.

Omschrijving
Tijdens een workshop of lessenserie gaat het om het enthousiasmeren van leerlingen om actief met kunst bezig te zijn en hun talenten te ontdekken. Door kunst leren ze hun gevoelens uit te drukken en betekenis te geven. Er kan gekozen worden uit de volgende disciplines: beeldende kunst, mode en design, dans, drama, muziek, media, fotografie, literatuur en erfgoed. Het SOC adviseert graag over de mogelijkheden.

Uitvoerende organisatie
Servicebureau Onderwijs&Cultuur in samenwerking met culturele organisaties